Udsigtstårn i Rødbyhavn

Tættere på tunnelbyggeriet

Udsigtsplatform i Rødbyhavn for Femern Bælt, kig til byggeriet 2022

I forbindelse med forberedelsen af den faste forbindelse over Femern Bælt, havde Femern A/S et ønske om at etablere en mindre udsigtsplatform tæt på den kommende tunnelbyggeplads ved Rødbyhavn.

Platformen, designet af ICONO, stod færdig i sommeren 2013 og skulle fungere som et stilfærdigt og midlertidigt udsigtspunkt ud over det store område, der i dag er base for bygningen af verdens længste sænketunnel for biler og tog.

Platformen står der stadig, og den har gennem årene lagt rampe og gulv til mange lokale gæster, turister og grupper med særlig interesse for projektet.

Hvor omgivelserne i 2013 var præget af urørt natur, illustrerer omfanget af byggepladsen og etablering af nye landområder langs kysten nu, at et kæmpestort og historisk infrastrukturprojekt er ved at blive realiseret.

Udsigtsplatform i Rødbyhavn for Femern Bælt, konstruktionsdetalje
Udsigtsplatform i Rødbyhavn for Femern Bælt, kig til sejlende færge (2016)

Femern Bælt-forbindelsen – milepæle

September 2008
Danmark og Tyskland underskrev traktaten om en fast forbindelse over Femern Bælt.

April 2009
Traktaten blev ratificeret med projekteringsloven om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

April 2015
Folketinget vedtog lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Med loven blev der givet formel tilladelse i Danmark til at bygge Femern Bælt-forbindelsen som en sænketunnel med en firesporet motorvej og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane, og at jernbanen mellem Ringsted og Rødbyhavn bliver udbygget.

Maj 2016 indgik Femern A/S betingede kontrakter på de fire store anlægsentrepriser. Med en forventet varighed af en domstolsproces i Tyskland på omkring to år forventes anlægsarbejdet at kunne igangsættes fuldt ud i 2021.

Januar 2019
Tysk myndighedsgodkendelse af tunnelen under Femern Bælt. Udstedelsen af godkendelsen i Slesvig-Holsten markerede en vigtig milepæl for realisering af Femern Bælt-forbindelsen.

Marts 2019
Der blev indgået en politisk aftale om, at anlægsarbejdet igangsættes på dansk side.

2023
Tunnelelementfabrikken forventes at kunne påbegynde produktionen af de første tunnelelementer.

2024
Forventet udskibning og nedsænkning af de første, færdige tunnelelementer.

2029
Femern Bælt-forbindelsen forventes at kunne åbne for trafik.

Kilde: www.trm.dk